Loading...
[Mirae] Cập nhật thông tin sản phẩm, hồ sơ chứng từ

Mirae Asset xin thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung về sản phẩm, chứng từ áp dụng từ ngày 02/08/2022 như sau:

1/ Chứng minh nhân dân (CMND), Thẻ Căn cước công dân (CCCD)

Chấp nhận bổ sung ảnh chụp màn hình tra cứu thông tin từ QR code của CCCD gắn chíp thay thế cho chứng từ CMND 9 số

  • Thông tin tra cứu từ QR Code thể hiện đầy đủ thông tin CMND 9 số.
  • Thẩm định kiểm tra thông tin bằng cách quét lại QR Code trên CCCD. Nếu thông tin không trùng khớp thì thẩm định trả hồ sơ về.

Lưu ý: NVKD cung cấp ảnh chụp CCCD gắn chíp thể hiện rõ QR Code để thẩm định sử dụng tra cứu thông tin

2/ Sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ

2.1/ Hồ sơ vay

  • Khách hàng hiện đang cư trú tại địa chỉ thường trú và trùng khớp với địa chỉ trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng không phải nộp thêm chứng minh cư trú
  • Khách hàng hiện đang cư trú tại địa chỉ thường trú khác với địa chỉ trong Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ: Khách hàng phải nộp thêm chứng từ chứng minh cư trú theo quy định

2.2/ Điều kiện Hóa đơn đóng phí và Quy định cách đóng phí bảo hiểm

Hóa đơn/ Biên lai/ Xác nhận đóng phí của Công ty Bảo hiểm, cụ thể như sau:

  • Nếu đóng theo năm hoặc nửa năm: Khách hàng nộp Hóa đơn/ Biên lai/ Xác nhận đóng phí của 1 kỳ gần nhất.
  • Nếu đóng theo quý: Khách hàng nộp Hóa đơn/ Biên lai/ Xác nhận đóng phí của 2 quý liền kề trước so với quý hiện tại (Tại thời điểm nộp hồ sơ vay, kỳ đóng phí hiện tại bị trễ hạn < 30 ngày) HOẶC Hóa đơn/ Biên lai/ Xác nhận đóng phí của 2 quý gần nhất (bao gồm quý hiện tại)
  • Nếu đóng theo tháng: Khách hàng nộp Hóa đơn/ Biên lai/ Xác nhận đóng phí của 3 tháng liền kề trước so với tháng hiện tại HOẶC nộp Hóa đơn/ Biên lai/ Xác nhận đóng phí của 3 tháng gần nhất (bao gồm tháng hiện tại)

3/ Hướng dẫn nhập mục "Số sổ hộ khẩu"

Đối với hóa đơn tiện ích có mã KH/số Hợp đồng trên 30 ký tự: NVKD nhập mã KH/số Hợp đồng từ ký tự đầu đến trước dấu "/". Sau đó NVKD sẽ nhập đầy đủ mã KH/số Hợp đồng vào mục Ghi chú

Chi tiết về dự án tài chính Mirae Asset, bạn tham khảo tạo: https://mfast.vn/san-pham-mirae-asset/

Các bạn cập nhật thông tin nhé