[Mirae] Tạm dừng sản phẩm vay theo lương có đăng ký trích nợ tự động

Mirae Asset thông báo, do tình hình dịch bệnh dẫn đến không đảm được việc cung cấp bản cứng mẫu đăng ký trích nợ tự động về Mirae Asset sau giải ngân.

Vì vậy, kể từ ngày 07/09/2021, tạm ngưng triển khai sản phẩm vay theo lương đăng ký trích nợ tự động. Cụ thể 2 sản phẩm bên dưới:

  • EMPLOYEE AT 210 – ST
  • EMPLOYEE AT 210 – MT

MFast sẽ thông báo đến các bạn ngay khi sản phẩm được triển khai trở lại

Các bạn cập nhật thông tin!