Loading...
[Mirae] Triển khai sản phẩm mới

Mirae Asset thông báo về việc triển khai sản phẩm mới "Vay theo Sao kê tài khoản lương qua Internet Banking hoặc Mobile Banking"

Thông tin sản phẩm

  • Mã sản phẩm trên MFast: EMPLOYEE 13200- ST và EMPLOYEE 13200 - MT
  • Số tiền vay: Từ 15 đến 50 triệu (Chưa bao gồm Bảo hiểm khoản vay)
  • Thời hạn vay: 6 - 36 Tháng

Hồ sơ vay:

  • CMND/ CCCD
  • Màn hình chụp Thông tin thuê bao (1414)
  • Sao kê tài khoản lương qua Internet Banking hoặc Moblie Banking (có thông tin 3 tháng gần nhất)
  • Màn hình bảo hiểm y tế qua VssID (Xem hướng dẫn tại đây)

Đối với 2 sản phẩm vay theo lương mới ( EMPLOYEE 13200- ST + EMPLOYEE 13200 - MT) chưa được triển khai ký E - Contract, nên các bạn hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng giấy (Tại Sip) đến khi có thông báo từ MAFC

Chi tiết sản phẩm bạn tham khảo tại trang 12 - 13, trong tài liệu bán hàng Mirae Asset: Xem tại đây

Các bạn cập nhật thông tin, và cùng đẩy mạnh sản phẩm mới nhé !