Loading...
MFast thông báo mở lại dự án PTF

Với những thành công cùng dự án PTF trong thời gian trước đó, MFast xin thông báo chính thức mở lại dự án PTF từ ngày 14/06/2022

Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đẩy mạnh dự án PTF thành công, thời gian tới chính là cơ hội để chúng ta đẩy mạnh doanh số dự án hơn nữa. Thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng không thay đổi. Chi tiết, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Chúc các bạn thành công và bùng nổ cùng PTF nhé !