Loading...
Một số lỗi thường gặp khi nhập liệu PTF và cách khắc phục

Để hạn chế các lỗi trả về và tăng tỉ lệ duyệt cho hồ sơ vay, bạn lưu ý một số lỗi thường gặp khi nhập liệu trên MFast:

STT Lỗi thường gặp Cách khắc phục
1

Khách hàng có CMND cũ nhưng Sales không nhập liệu lên hệ thống

Đối với KH dùng CCCD/CCCD gắn chíp sinh năm 1996 trở về trước thì yêu cầu khách hàng cung cấp CMND 9 số:

  • Trường hợp KH chưa từng có CMND 9 số thì khi quét CCCD gắn chíp cần thể hiện không có số CMND 9 số/cung cấp giấy tờ xác minh lần đầu làm CCCD
  • Trường hợp KH có số CMND cũ thì ĐVKD cần nhập số CMND 9 số lên hệ thống tại trường "CMND" - mục “Giấy tờ phụ” và cung cấp giấy tờ thứ cấp có số CMND 9 số của khách hàng.
2 Khách hàng cung cấp CCCD nhưng tại trường loại chứng từ thì Sale lại chọn là CMND Cần chú ý hơn khi nhập liệu
3

Nhập liệu tên khách hàng viết thường dẫn đến KYC không ký được hợp đồng

Nhập đúng theo quy định họ và tên của khách hàng (Các chữ cái đầu mỗi từ cần viết hoa, VD: Trần Văn Cường)

4

Ngày tháng năm sinh khách hàng sai

Chọn ngày tháng năm sinh đúng theo trên CMND khách hàng cung cấp

5

Ngày cấp CCCD/CMND sai

Chọn ngày cấp CMND/CCCD đúng theo trên CMND/CCCD khách hàng cung cấp

6

Hình ảnh CCCD gắn chíp mờ không quét được mã QR

Theo quy định 156: "KH dùng CCCD gắn chíp thì cần quét được mã QR thể
hiện được thông tin. Hướng xử lý: Sales tải hình ảnh quét mã QR lên hệ thống

7

Số điện thoại khách hàng/ tham chiếu sai, thiếu thông tin.

Cần chú ý hơn khi nhập liệu

8

Nhập liệu tên khách hàng chứa ký tự đặc biệt dẫn tới lỗi hệ thống không tìm kiếm được hồ sơ trên hệ thống

Cần chú ý hơn khi nhập liệu

Các bạn lưu ý những nôi dung trên để việc nhập liệu được dễ dàng và chính xác hơn nhé

Chi tiết về sản phẩm và quy trình bán hàng PTF: Xem tại đây

Chúc các bạn thành công !