Loading...
[MPL] Lịch hỗ trợ đơn hàng trong dịp Tết Âm Lịch

MFast xin thông báo về thời gian xử lý hồ sơ bán hàng trả chậm trong dịp Tết như sau:

Dự án MFast Pay Later sẽ tạm ngưng nhận hồ sơ mới từ ngày 16/01/2023, và sẽ mở lại vào ngày 01/02/2023. Lưu ý:

  • Đối với dòng sản phẩm điện thoại OPPO ở khu vực Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội sẽ ngưng nhận hồ sơ mới từ 12h00 ngày 13/01/2023.
  • Đối với những khu vực khác, hồ sơ vẫn sẽ xử lý theo quy trình bình thường và khách hàng sẽ nhận được hàng sau ngày 27/01/2023. Trường hợp khách hàng không đồng ý chờ, sẽ hủy hồ sơ trên hệ thống

Lịch làm việc của các đối tác trong dịp Tết Âm Lịch