Loading...
Ngừng chi trả hoa hồng khi bán sản phẩm BPM trên MSale

MFast xin thông báo về việc ngừng chi trả hoa hồng đối với sản phẩm BPM mới thuộc MCredit khi nhân viên kinh doanh lên hồ sơ bằng ứng dụng M-Sale (Thuộc MCredit)

  • Bắt đầu từ 01/08/2022, MFast sẽ ngưng chi trả hoa hồng trong trường hợp chưa ghi ngận kết quả cho nhân viên kinh doanh chạy MCredit qua ứng dụng M-Sale trước đó.
  • Những hồ sơ chạy qua App M-Sale trước đó sẽ không ghi nhận hoa hồng kể từ ngày triển khai BPM mới trên MFast từ ngày 06/07/2022

Vì vậy, các bạn lưu ý chỉ thực hiện lên hồ sơ BPM MCredit thông qua MFast để tránh trường hợp không được ghi nhận kết quả nhé

Các bạn cập nhật thông tin!