Loading...
Nhắc nhở về quy định gian lận Cash24

MFast xin nhắc nhở về các trường hợp gian lận hồ sơ Cash24 như hình bên dưới

Lưu ý: Cash24 sẽ kiểm tra được Sale đăng nhập vào Cash24 bằng OTP của Khách hàng, khi đó:

  • Hồ sơ đó sẽ bị từ chối và lên lại vẫn bị từ chối
  • Tất cả hồ sơ liên quan của sale đó cũng sẽ bị từ chối
  • Sale bị cắt nghiệp vụ chạy Cash24

Vì vậy, để không ảnh hưởng đến code sale và tỷ lệ duyệt hồ sơ, Sale tuyệt đối không lấy OTP và đăng nhập vào hồ sơ của khách hàng trên Cash24 với bất cứ hình thức nào.

Anh/chị cập nhật thông tin !