Loading...
[PTF] Áp dụng quy định giới hạn số lượng TCTD khách hàng tham gia

PTF xin thông báo về “Quy định số lượng Tổ chức Tín dụng có quan hệ với Khách hàng” như sau:

  • Nội dung quy định: Số lượng TCTD (không bao gồm PTF) khách hàng đang có quan hệ tối đa là 03 (bao gồm cả TCTD mà KH có thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp) và trong đó, số Công ty tài chính có quan hệ không quá 1 (không bao gồm PTF)
  • Sản phẩm áp dụng: Non – Score, Vay theo Sim
  • Thời gian và phạm vi áp dụng: Áp dụng với các hồ sơ mới lên hệ thống kể từ ngày 28/07/2022

Bạn lưu ý trong quá trình lên hồ sơ cho khách hàng để tránh hồ sơ bị từ chối nhé

Trân trọng thông báo!