Loading...
[PTF] Cập nhật bảng tính lãi suất

PTF gửi bảng tính lịch trả nợ cập nhật ngày 25/04/2022 để tư vấn cho khách hàng.

Chi tiết hướng dẫn bảng tính lịch trả nợ: Xem tại đây

Lưu ý:

  • Thông tin trên lịch trả nợ này dùng để nhân viên kinh doanh tư vấn cho Khách hàng và chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Khoản phải trả hàng kỳ chính xác theo thông báo nhắc nợ của PTF.

Toàn bộ thông tin dự án PTF, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Các bạn cập nhật thông tin !