Loading...
[PTF] Cập nhật tài liệu bán hàng và bảng tính lãi suất

PTF thông báo một số thay đổi về sản phẩm như sau:

1/ Đóng luồng hồ sơ DSA (Mã code đại diện DSDGP000002), chỉ bán hàng theo luồng hồ sơ TSA (Miễn hộ khẩu 100%) - Mã code đại diện TSDGP000001 (Hoa hồng vẫn được tính như luồng DSA đã truyền thông trước đó). Chi tiết tài liệu bán hàng: Xem tại đây

2/ Cập nhật bảng tính lãi suất mới nhất (09/05/2022), sửa lỗi ngày thanh toán kỳ đầu

Chi tiết về tài liệu, chính sách bán hàng PTF, bạn truy cập vào trang: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Các bạn cập nhật thông tin nhé!