Loading...
[PTF] Điều chỉnh lãi suất cho vay sản phẩm

PTF thông báo về việc điều chỉnh chính sách cho vay đối với nhóm sản phẩm Non-Score như sau:

1/ Điều chỉnh lãi suất cho vay và đối tượng cho vay, cụ thể :

Nội dung sửa đổi Quy định hiện tại Quy định mới
Đối tượng ngừng cho vay với sản phẩm Non-Score Ngừng cho vay với Khách hàng rủi ro cao: Xếp hạng Khách hàng rủi ro cao – thấp – trung bình do PTF đánh giá theo các Quy định, Chính sách hiện hành Ngừng cho vay với các Khách hàng rủi ro cao là nam dưới 25 tuổi. Xếp hạng Khách hàng rủi ro cao – thấp – trung bình do PTF đánh giá theo các Quy định, Chính sách hiện hành
Lãi suất cho vay sản phẩm Non-score Tăng lãi suất cho vay trong hạn thông thường của tất cả sản phẩm lên 45%/năm Áp dụng lãi suất cho vay theo quy định cũ. Cụ thể:
- CASHLOAN D002: 42 - 45%
- CASHLOAN D003: 41 - 45%
- CASHLOAN D005: 39 - 43%

2/ Thời gian triển khai: Kể từ ngày 19/09/2022. Áp dụng với hồ sơ mới khởi tạo trên hệ thống từ ngày triển khai

Chi tiết tài liệu cập nhật theo quy định mới nhất, bạn thao khảo tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Chúc bạn thành công!