Loading...
[PTF] Điều chỉnh quy trình kiểm tra CIC khách hàng

MFast thông báo về việc điều chỉnh quy trình kiểm tra CIC khách hàng khi lên hồ sơ dự án PTF như sau:

Tại bước nhập thông tin cơ bản. Hệ thống sẽ kiểm tra CIC khách hàng ngay khi nhân viên kinh doanh chọn dự án PTF

  • Trường hợp thỏa điều kiện: Nhân viên kinh doanh không cần tải hình ảnh kiểm tra CIC tại bước upload "Màn hình check CIC"
  • Trường hợp không thỏa điều kiện: Hệ thống sẽ báo lý do khách hàng không thỏa CIC (Ví dụ như hình minh hoa số 1) và nhân viên kinh doanh sẽ không lên được hồ sơ với khách hàng này.
  • Trường hợp không tìm thấy thông tin: Tại trường tải màn hình check CIC, hệ thống sẽ có câu thông báo "Hồ sơ chưa có kết quả CIC, vui lòng kiểm tra và upload kết quả" (Hình minh họa số 2). Nhân viên kinh doanh thực hiện tải hình ảnh kiểm tra CIC khách hàng lên hệ thống để đẩy hồ sơ qua PTF

Chi tiết về dự án PTF, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Các bạn cập nhật thông tin nhé !