[PTF] Dừng bắt buộc giải ngân qua SeABank

PTF xin thông báo các thông tin “thay đổi” liên quan đến hoạt đông bán hàng như sau:

1/ Ngừng bắt buộc giải ngân qua tài khoản SeABank

  • Phạm vi áp dụng: Tất cả các hồ sơ
  • Thời gian áp dụng: Kể từ 15h00 ngày 05/07/2022

PTF khuyến khích tư vấn khách hàng giải ngân qua tài khoản SeABank, chính sách liên quan đến việc giải ngân qua tài khoản SeABank sẽ được truyền thông ngay khi PTF có thông tin chính xác

2/ Tạm dừng cho vay với phân khúc khách hàng/sản phẩm có rủi ro cao như dưới đây:

  • Phân khúc dừng cho vay: Khách hàng dưới 22 tuổi
  • Phạm vi áp dụng: Sản phẩm Non – Score
  • Thời gian áp dụng: Áp dụng đối với hồ sơ mới từ ngày 06/07/2022

Link tham gia nhóm hỗ trợ dự án PTF: https://zalo.me/g/jpahpa627

Các bạn cập nhật thông tin để tư vấn đúng cho khách hàng nhé!