Loading...
[PTF] Hướng dẫn khách hàng thanh toán khoản phải trả hàng tháng

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng, giúp khách hàng tránh lãi, phí quá hạn có thể phát sinh do không biết cách thanh toán khoản phải trả hàng tháng và giảm tải yêu cầu liên quan đến vấn đề này cho bộ phận Dịch vụ khách hàng, PTF thông báo “Hướng dẫn thanh toán khoản phải trả hàng tháng cho khoản vay tại PTF” trên website theo hướng dẫn Tại Đây

Bạn vui lòng gửi tới Khách hàng đường link trên hoặc File chi tiết cách thức thanh toán qua các kênh thu hộ của PTF (Bên dưới) khi tư vấn hoặc nhận được thắc mắc từ Khách hàng

Các bạn cập nhật thông tin !