Loading...
[PTF] Quy định nhập trường Số sổ hộ khẩu

PTF thông báo về việc điều chỉnh nhập liệu tại trường "Số sổ hộ khẩu" như sau :

  • Hiện tại: Nhập số CMNC/CCCD tại mục số sổ hộ khẩu
  • Sau điều chỉnh: Nhập số điện thoại tham chiếu 1 tại mục số sổ hộ khẩu

Thời gian áp dụng: Đối với hồ sơ khởi tạo từ ngày 04/07/2022

Link tham gia nhóm hỗ trợ dự án PTF: https://zalo.me/g/jpahpa627

Bạn lưu ý trong quá trình nhập liệu để tránh hồ sơ bị trả về nhé