Loading...
[PTF] Quy định về việc cung cấp CMND/ CCCD

PTF thông báo quy định về hồ sơ giấy tờ chứng minh nhân thân là CMND/CCCD khách hàng như sau :

1/ Nội dung quy định hồ sơ giấy tờ chứng minh nhân thân là CMND/CCCD phải đáp ứng yêu cầu sau:

  • CMND/CCCD 12 số còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị vay vốn (không chấp nhận CMND 9 số)
  • Trường hợp khách hàng sinh từ năm 1996 trở về trước, bắt buộc phải cung cấp bổ sung “Số CMND 9 số”.

2/ Thời gian hiệu lực: Kể từ ngày 20/07/2022.

3/ Phạm vi áp dụng: Hồ sơ mới lên hệ thống kể từ ngày hiệu lực.

Link tham gia nhóm hỗ trợ dự án PTF: https://zalo.me/g/jpahpa627

Chúc các bạn thành công !