Loading...
[PTF] Tạm dừng giải ngân hồ sơ vay

Căn cứ vào hiện trạng khó khăn chung của nền kinh tế, cùng sự ảnh hưởng của chính sách tài khóa thắt chặt.

PTF xin thông báo về việc “Tạm ngừng giải ngân hồ sơ vay cho Khách hàng” như sau:

  • Đối tượng áp dụng ngừng giải ngân: Hồ sơ vay mới của Khách hàng nhập lên hệ thống PTF từ ngày 01/08/2022.
  • Thời gian áp dụng thông báo: Từ ngày 01/08/2022 đến khi có thông báo mới
  • Những hồ sơ tồn đọng trong tháng 7, vẫn sẽ được giải ngân theo quy trình hiện tại. Và tạm dừng lên hồ sơ mới từ ngày 01/08/2022
  • PTF sẽ thông tin kịp thời, nhanh nhất đến bạn khi có thông báo thay đổi mới nhất.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng PTF trong suốt chặng đường vừa qua.

Các bạn lưu ý trong quá trình tư vấn hồ sơ cho khách hàng. Rất mong nhận được sự thấu hiểu, cùng nhau chia sẻ về khó khăn trên!