Loading...
[PTF] Tạm thời miễn cung cấp hình ảnh kiểm tra CIC S37

Để hỗ trợ nhân viên kinh doanh do thiếu tài khoản kiểm tra CIC, trong thời gian từ ngày 26/04/2022 – 30/04/2022, bạn lưu ý không cần tải hình ảnh chụp màn hình kết quả check CIC S37 khi cung cấp chứng từ hồ sơ vay. Các điều kiện khác không thay đổi

Chi tiết dự án PTF, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Các bạn cập nhật thông tin và đẩy mạnh bán hàng hơn nữa nhé !