Loading...
[PTF] Thông báo thanh toán bổ sung hoa hồng bảo hiểm khoản vay

MFast xin thông báo, phần hoa hồng chêch lệch do thiếu bảo hiểm khoản vay của dự án PTF ngày 29/04/2022. MFast đã thanh toán bổ sung cho người dùng.

Riêng những trường hợp chênh lệch hoa hồng bảo hiểm khoản vay ngày 05/05/2022, MFast sẽ hỗ trợ thanh toán bổ sung hoa hồng cho người dùng chậm nhất trong tuần sau. MFast sẽ thông báo đến người dùng khi hoàn tất thanh toán

Mong các bạn thông cảm!