Loading...
[PTF] Thông báo thời gian giải ngân hồ sơ

Sau một thời gian triển khai trở lại, với việc doanh số dự án tiếp tục đạt kết quả cao, PTF xin thông báo về thời gian giải ngân hồ sơ như sau:

  • Đối với hồ sơ lên và xử lý trước ngày 23/06/2022, PTF vẫn sẽ giải ngân theo quy trình hiện tại.
  • Từ ngày 23/06/2022, các bạn vẫn lên mới và xử lý hồ sơ bình thường, thẩm định PTF vẫn duyệt hồ sơ cho khách hàng. Tuy nhiên, những hồ sơ được duyệt thành công, PTF sẽ thực hiện giải ngân từ ngày 01/07/2022

Các bạn cập nhật thông tin để tư vấn đúng cho khách hàng về thời gian giải ngân nhé !