Loading...
[PTF] Thông báo về việc chậm xử lý hồ sơ

PTF xin thông báo cổng thông tin tín dụng Quốc Gia Việt Nam (CIC) đang bị lỗi từ 8h00 sáng ngày 11/06/2022 đến nay vẫn chưa khắc phục được

Dẫn đến việc chậm xử lý các hồ sơ tồn động trên hệ thống trong thời gian này. PTF sẽ xử lý các hồ sơ này lần lượt ngay khi hết lỗi

Các bạn thông cảm và cập nhật thông tin để tư vấn cho khách hàng nhé!