Loading...
[PTF] Thông tin về hồ sơ tại bước ký hợp đồng

PTF xin thông báo về trường hợp hồ sơ chờ ký tại bước ký hợp đồng (KYC) chậm xử lý quá 7 ngày như sau :

  1. Hồ sơ xử lý tại bước KYC chờ khách hàng ký quá 7 ngày không có phản hồi từ nhân viên kinh doanh, PTF sẽ trả hồ sơ về
  2. Danh sách khách hàng quá 7 ngày không ký sẽ được PTF gửi xác nhận nhu cầu khách hàng trước khi trả về
  3. Khi hồ sơ chờ ký quá 7 ngày trả về, khi lên lại sẽ bị trung tâm thẩm định PTF hủy theo quy định của PTF (Xem tại đây)
  4. Hồ sơ trả về quá 15 ngày xử lý lỗi hồ sơ sẽ bị hủy
  5. Các hồ sơ chờ ký trên hệ thống của PTF quá 30 ngày sẽ không tác động được, vì vậy phải hủy lên hồ sơ mới

Các bạn hướng dẫn khách hàng ký hợp đồng theo quy định từ PTF nhé