[PTF] Triển khai thí điểm miễn cung cấp hình ảnh CIC S37

PTF xin thông báo triển khai thí điểm về việc miễn cung cấp hình ảnh CIC S37 khi khởi tạo hồ sơ vay như sau

  • Nội dung: Miễn hình ảnh tra cứu CIC S37 với hồ sơ đề nghị vay vốn đối với tất cả sản phẩm PTF
  • Thời gian triển khai: Áp dụng đối với hồ sơ mới lên hệ thống kể từ ngày 11/05/2022 đến hết ngày 11/6/2022 hoặc cho đến khi có thông báo mới từ PTF

Hồ sơ khởi tạo trước ngày 11/05/2022, các bạn tiếp tục xử lý theo quy định cũ

Chi tiết về dự án PTF, bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/du-an-ptf/

Các bạn cập nhật thông tin !