Loading...
[Easy Credit] Điều chỉnh một số sản phẩm vay

1/ Lý do thông báo:

Tối ưu về cấu hình sản phẩm, điều chỉnh lãi suất trần 45%

Tạm dừng một số sản phẩm chưa phù hợp trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

2/ Nội dung thông báo:

Điều chỉnh giảm mức lãi suất trần 45% cho tất cả các sản phẩm đang hiện hữu (Áp dụng đối với sản phẩm có mức lãi suất trên 45% trước đó)

  • Sản phẩm BHYT + Sao kê lương: gộp các nhóm sản phẩm hiện tại và nâng cao điều kiện (thu nhập ≥7 triệu/tháng).
  • Tạm dừng sản phẩm Hóa đơn điện (giá trị hóa đơn < 600K/tháng).
  • Tạm dừng sản phẩm Hợp đồng BHNT_STANDARD (số tiền đóng < 5triệu/năm).

Thời gian áp dụng: 20/09/2021

Lưu ý:

Thông tin chi tiết về các nội dung triển khai vui lòng Xem tại đây

Các hồ sơ khởi tạo trước 20/09/2021 vẫn áp dụng theo quy định cũ của từng sản phẩm

Các bạn cập nhật thông tin nhé !