Loading...
[Easy Credit] Hỗ trợ khu vực Hải Dương

1/ Lý do thông báo

Tiếp tục xử lý trở lại hồ sơ của Khách hàng có địa chỉ tạm trú tại tỉnh HẢI DƯƠNG

2/ Nội dung thông báo

Thời gian bắt đầu xử lý hồ sơ trở lại: Từ 14:00 ngày 12/04/2021 cho đến khi có thông báo mới

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin hỗ trợ khách hàng!