Loading...
[Easy Credit] Quy định nhập CCCD/CMND khác của khách hàng

1/ Lý do thông báo:

Bổ sung thông tin của khách hàng hỗ trợ việc ra quyết định thẩm định và giảm tỷ lệ hồ sơ hủy.

2/ Nội dung thông báo:

Hướng dẫn nhập thông tin CCCD/CMND KHÁC tại bước Khởi tạo hồ sơ vay cho khách hàng, cụ thể:

2.1/ Đối với luồng Portal: NVKD thực hiện nhập thông tin CCCD/CMND KHÁC của khách hàng (nếu có) tại trường “Chi tiết liên hệ” trên trang AF4 theo cú pháp như sau:

Other ID <Số CCCD/CMND KHÁC của KH>

2.2/ Đối với luồng MFast: NVKD ghi chú lại nội dung CCCD/CMND KHÁC của khách hàng (nếu có) và chuyển Sales Support hỗ trợ trực tiếp.

Ví dụ:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CCCD: 089088000877

CMND cũ: 351982668

Mã API: (nếu có)

Kh vay theo HDTD hết hiệu lực

Nhờ team note giúp sales

3/ Lưu ý:

NVKD thực hiện kiểm tra thêm thông tin tín dụng theo CCCD/CMND KHÁC của KH theo quy định hiện hành. Nếu thỏa điều kiện cả hai thông tin CMND/CCCD trên hồ sơ ĐK vay, và CMND/CCCD khác, tiếp tục các bước khởi tạo hồ sơ vay cho KH.

4/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/08/2021 cho đến khi có thông báo mới

[Click vào đây] để xem chi tiết sản phẩm Easy Credit

Các bạn cập nhật thông tin!