Loading...
[MCredit] Ban hành lại bộ mẫu biểu sản phẩm cho vay tiền mặt

MCredit xin thông báo ban hành lại mẫu đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ mới với nội dung thay đổi: tại trường tên sản phẩm khoảng trống không đủ để điền thông tin nên Mcredit đã điều chỉnh lại format rộng hơn

Chi tiết mẫu phiếu đề nghị vay: [Click vào đây]

Biễu mẫu đã được cập nhật tại: https://www.mfast.vn/san-pham-mcredit/

Các bạn cập nhật thông tin để áp dụng triển khai nhé !