Loading...
[Mirae Asset] Thông báo về việc triển khai ký hợp đồng điện tử theo sản phẩm (E-Contract Cash Loan)

MFast thông báo về việc triển khai chức năng ký hợp đồng điện tử (E-contract) trên My Finance dành cho Cash Loan, được áp dụng cho các Scheme cụ thể như sau:

- Sản phẩm áp dụng: 23 sản phẩm: Xem tại đây

- Hướng dẫn kí hợp đồng E - Sign bằng ứng dụng My Finance: Xem tại đây

- Ngày triển khai và hướng dẫn vận hành:

+ Ngày triển khai: Từ 02/11/2020

■ Đối với tất cả các hợp đồng được duyệt tới bước ký hợp đồng vào/trước ngày 02/11/2020, có thể sử dụng chức năng ký hợp đồng điện tử trên My Finance từ 02/11/2020.

■ NVKD Hướng dẫn khách hàng về việc ký hợp đồng điện tử theo tài liệu "Hướng dẫn sử dụng MY FINANCE dành cho Chức năng ký hợp đồng điện tử"_(chi tiết theo file đính kèm ở trên)

- Lưu ý: Đối với các hồ sơ ký hợp đồng điện tử bị defer tại bước kiểm tra của CP (Bộ phận Xử lý hợp đồng), Team Admin sẽ thông báo đến Sale kết quả bị defer và Sale sẽ hướng dẫn khách hàng đi ký hợp đồng theo kênh truyền thống (ký tại HO/RO/SIP/và các điểm ký hợp đồng đối tác của MAFC)

Anh/chị cập nhật thông tin !