Loading...
[Mirae] Cập nhật thông tin sản phẩm UCCC

MAFC xin thông báo về việc điều chỉnh nội dung sản phảm UCCC - Vay theo hợp đồng tổ chức tín dụng khác như sau:

1/ Scheme mới UCCC NORMAL (350): Áp dụng cho các hồ sơ lên mới kể từ ngày 05/08/2022.

2/ Xử lý hồ sơ cho các Scheme cũ - NEW NORMAL (326):

  • Đối với các hồ sơ lên mới kể từ ngày 05/08/2022: Nhân viên kinh doanh KHÔNG chọn sản phẩm cũ: NEW NORMAL 326. Nếu chọn, thẩm định sẽ hủy hồ sơ.
  • Các hồ sơ lên cho theo sản phẩm UCCC NORMAL (350) trước ngày 05/08/2022: thẩm định sẽ xử lý như bình thường. Nhân viên kinh doanh bổ sung defer (nếu có) đến hết ngày 09/08/2022. Sau ngày 09/8/2022, thẩm định sẽ hủy các hồ sơ này.
  • Chính thức dừng sản phẩm NEW NORMAL 326 kể từ ngày 10/8/2022.

3/ Chi tiết sản phẩm UCCC NORMAL (350)

4/ Bảng tính sản phẩm UCCC cập nhật mới: Xem tại đây

Chi tiết về tài liệu sản phẩm Mirae Asset, bạn tham khảo Tại Đây

Chúc các bạn thành công!