Loading...
[Thông báo] Cash24 chậm trả kết quả

Hệ thống gọi thẩm định của dự án Cash24 hiện đang gặp sự cố đường truyền, nên những hồ sơ lên từ 10:30 AM hôm nay đến hiện tại, có thể bị chậm trả kết quả so với bình thường. Tuy nhiên, sự cố này không ảnh hưởng đế tỉ lệ duyệt thành công.

Cash24 đang cố gắng khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi mọi thứ trở lại bình thường

Hãy tiếp tục đẩy mạnh hồ sơ và tăng tốc về đích tháng này nhé !