Loading...
Triển khai lại sản phẩm Sim theo phương thức vay món

Do hệ thống chấm điểm đang bị lỗi, MCredit thông báo mở lại các sản phẩm Sim với phương thức vay theo món trước đây

Đối với những hồ sơ kiểm tra và bị thu phí trước đó, nếu kiểm tra lại bị thu phí thì MFast sẽ rà soát và hoàn phí lại cho các bạn (nếu có).

Các sản phẩm hạn mức sau khi MCredit sửa lỗi hệ thống sẽ có thông báo triển khai lại sau, đối với sản phẩm tự doanh vẫn triển khai theo phương thức vay hạn mức - không thay đổi.

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin!