[Quan trọng] Các lưu ý khi cập nhật Cam kết thuế 2021

Để không bị ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế TNCN 2021. Sales lưu ý cập nhật các thông tin sau:

1/ Ngay tại thời điểm người dùng rút tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân, MFast sẽ xét xem người dùng đã có tải cam kết thuế 2021 hay chưa để áp dụng khấu trừ thuế TNCN (Không khấu trừ tại thời điểm cộng tiền vào ví tích lũy như trước). Áp dụng từ ngày 01/02/2021

2/ Theo nội dung trên, Sales rút toàn bộ số tiền được cộng lên ví tích lũy trước ngày 01/02/2021 để tránh bị khấu trừ thuế TNCN 2 lần. Số tiền nhận được sau thời điểm này sẽ áp dụng theo quy trình mới. MFast sẽ không chịu trách nhiệm với những trường hợp xảy ra sau thời điểm này.

3/ Cam kết thuế 2020 đã hết hạn, vui lòng tải và cập nhật CKT 2021

Tham khảo Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định Pháp Luật

Anh/chị lưu ý cập nhật thông tin