Quy định khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên MFast

MFast thông báo về việc bổ sung thêm quy định khấu trừ và tạm giữ thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập, đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ.

MFast đại diện người dùng kê khai, tạm khấu trừ, tạm nộp thuế TNCN theo quy định:

(Bổ sung quy định mới tại mục 1.1 và mục 2)

1. Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

1.1. Đối với người dùng là đại lý bảo hiểm có phát sinh thu nhập từ sản phẩm bảo hiểm

Đối tượng áp dụng

Người dùng thỏa đồng thời 3 điều kiện sau:

  • Là cá nhân có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do bộ tài chính cấp, và được duyệt chứng chỉ bảo hiểm thành công trên MFast
  • Đã ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với MFast
  • Có phát sinh thu nhập từ sản phẩm bảo hiểm

Mức thu nhập khấu trừ thuế

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng trên, nếtổng thu nhập từ 100 Triệu/ Năm trở lên sẽ chịu mức khấu trừ thuế TNCN là 5%/ Tổng thu nhập. Vì vậy, mức khấu trừ trong tháng như sau:

  • Thu nhập trong tháng ≤ 8,4 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng > 8,4 triệu vnđ sẽ bị khấu trừ 5% thuế trên tổng thu nhập trong tháng

1.2. Đối với người dùng khác

Từ ngày 01/01/2022, MFast áp dụng quy trình khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mới, cụ thể, ngay tại thời điểm cộng tiền vào ví thu nhập tích lũy, MFast sẽ xét xem Người dùng đã có tải cam kết thuế hay chưa để áp dụng khấu trừ thuế TNCN (Không khấu trừ tại thời điểm rút tiền về tài khoản ngân hàng).

Quy định về tỷ lệ khấu trừ thuế như sau:

Người dùng phát sinh thu nhập trên MFast được ký hợp đồng HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BÁN HÀNG. Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân đối với đối tượng trên, nếu tổng thu nhập từ 132 Triệu/ Năm trở lên sẽ chịu mức khấu trừ thuế TNCN là 10%/ Tổng thu nhập. Áp dụng mức khấu trừ thuế như sau:

1/ Trường hợp  bản cam kết thuế:

  • Thu nhập trong tháng ≤ 11 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng > 11 triệu vnđ sẽ bị khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trong tháng

2/ Trường hợp KHÔNG CÓ bản cam kết thuế:

  • Thu nhập trong tháng < 2 triệu vnđ sẽ không bị khấu trừ thuế
  • Thu nhập trong tháng ≥ 2 triệu vnđ sẽ bị khấu trừ 10% thuế trên tổng thu nhập trong tháng

2. Quy định tạm giữ và hoàn trả thu nhập chịu thuế TNCN

2.1. Quy định tạm giữ thu nhập chịu thuế TNCN

2.1.1. Đối với người dùng là đại lý bảo hiểm có phát sinh thu nhập từ sản bảo hiểm

Để đảm bảo nghĩa vụ đóng thuế của người dùng, tại mức thu nhập thực đạt 90 Triệu, (gần đạt mức thu nhập phải chịu thuế trong năm). MFast sẽ tạm giữ số tiền thuế như sau:

Số tiền thuế tạm giữ = (100 Triệu x 5%) – (Số tiền thuế đã khấu trừ trong năm)

Trong đó: (100 Triệu x 5%) là số tiền thuế phải đóng theo quy định

2.1.2. Đối với người dùng khác

Để đảm bảo nghĩa vụ đóng thuế của người dùng, tại mức thu nhập thực đạt 115 Triệu (gần đạt mức thu nhập phải chịu thuế trong năm). MFast sẽ tạm giữ số tiền thuế như sau:

Số tiền thuế tạm giữ = (132 Triệu x 10%) – (Số tiền thuế đã khấu trừ trong năm)

Trong đó: (132 Triệu x 10%) là số tiền thuế phải đóng theo quy định

2.2. Quy định hoàn trả thu nhập tạm giữ

Dựa trên thu nhập thực tế của người dùng trong năm, nếu số tiền thuế tạm giữ lớn hơn số tiền thuế thực đóng . MFast sẽ hoàn trả số tiền đã tạm giữ còn lại