Quy định về việc tạm đóng nghiệp vụ bán hàng Easy Credit

Để đảm bảo chất lượng hồ sơ sản phẩm, Easy Credit thông báo về quy định đóng nghiệp vụ bán hàng như sau:

1/ Đối tượng xét

Xét nhân viên kinh doanh có số lượng hồ sơ khởi tạo trong tháng (Xét từ ngày 01) ≥ 10 hồ sơ

2/ Nội dung quy định

  • Xét trên tỷ lệ chuyển đổi hồ sơ thành công của nhân viên kinh doanh (Hồ sơ giải ngân thành công/ Hồ sơ khởi tạo đăng ký vay). Nếu:
    • < 6% sẽ bị đóng nghiệp vụ bán hàng Easy Credit trên MFast
    • ≥ 6% sẽ được mở lại nghiệp vụ bán hàng
  • MFast sẽ xét 1 lần vào 17h00 hàng ngày
  • Đến ngày cuối cùng của tháng, sẽ mở lại nghiệp vụ cho toàn bộ nhân viên kinh doanh bị tạm khóa nghiệp vụ và tiếp tục xét vào tháng tiếp theo

3/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/03/2022

Các bạn cập nhật thông tin nhé!