Quy định về thời gian xử lý hồ sơ trên MFast

MFast xin thông báo, nhằm đảm bảo quyền lợi và tối đa tỷ lệ xử lý thành công cho các hồ sơ được giới thiệu lên MFast, kể từ 18h00 ngày 12/11/2021, MFast sẽ áp dụng quy trình xử lý mới như sau:

Đối với các hồ sơ đang ở trạng thái theo dõi trên MFast (Chưa phát sinh mã hồ sơ – AppID các dự án bán hàng), nếu quá 20 ngày mà không có bất kỳ xử lý nào (không cập nhật trạng thái mới khác các trạng thái theo dõi hồ sơ bên dưới), thì MFast sẽ tự động Hủy những hồ sơ này

Các trạng thái theo dõi hồ sơ:

 • Đã trao đổi với khách hàng
 • Chưa trao đổi với khách hàng
 • Không chắc – Cần chuẩn bị giấy tờ
 • Đang bận – Không thể nói chuyện
 • Không nghe máy
 • Không liên lạc được
 • Không chắc – Cần chuẩn bị giấy tờ
 • Trả về sales, không thể có đủ giấy tờ
 • Chuyển chuyên viên tư vấn
 • KH cần tư vấn lại / bổ sung hồ sơ
 • Chưa liên lạc được lần 1
 • Chưa liên lạc được lần 2
 • Chưa liên lạc được lần 3
 • Khách hàng cần tư vấn lại
 • Chưa thể xác minh nhu cầu
 • Chưa thể xác minh nhu cầu lần 1
 • Chưa thể xác minh nhu cầu lần 2
 • Khách hàng đồng ý tham gia

Các bạn lưu ý cập nhật thông tin, và nhanh chóng xử lý những hồ sơ gần đến thời gian quy định trên nhé!