Loading...
MFast ra mắt giao diện sản phẩm tài chính mới

Các bạn ơi!

MFast ra mắt giao diện tài chính mới được phân theo từng dự án tài chính cụ thể, là nơi tổng hợp tất cả các kiến thức, công cụ bán hàng và kênh hỗ trợ dự án giúp cho bạn có đầy đủ trang bị, dễ dàng tiếp cận sản phẩm tài chính và tăng hiệu quả bán hàng. Các tính năng được tích hợp trong từng dự án:

  • Khởi tạo hồ sơ vay
  • Quản lý hồ sơ vay
  • Chính sách bán hàng, tổng hợp kiến thức, công cụ bán hàng
  • Các kênh hỗ trợ dự án

1/ Khởi tạo hồ sơ, quản lý hồ sơ vay theo từng dự án cụ thể

2/ Tích hợp toàn bộ công cụ hỗ trợ bán hàng

Đa tiện ích, công cụ hỗ trợ sẽ được tích hợp theo từng dự án cụ thể, bạn dễ dàng tìm kiếm và sử dụng theo đúng mục đích của từng dự án ngay tại mục "Giới thiệu"

3/ Dễ dàng tìm kiếm các kênh hỗ trợ

Tại mục "Giới thiệu", chọn "Kênh hỗ trợ dự án", đây là nơi giải đáp những thắc mắc của bạn. Đừng ngần ngại tham gia ngay vào các kênh hỗ trợ trên MFast nhé.

Bạn hãy chọn một dự án tài chính để giới thiệu khách hàng, và tận dụng hết tất cả các cộng cụ, kiến thức sẵn có để giúp bạn bán hàng thành công hơn trên MFast nhé

Chúc bạn thành công !