Loading...
Sản phẩm Aizen Credit

1/ Tổng quan về Aizen Credit

Công ty Aizen Credit cung cấp khoản vay tiêu dùng cho các khách hàng đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Aizen Credit sẽ mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính thông minh, linh hoạtan toàn nhất.

Tùy theo uy tín của khách hàng, Aizen sẽ cấp hạn mức tín dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu khác nhau của Khách hàng.

Tại sao khách hàng lựa chọn khoản vay tiêu dùng của Aizen Credit?

  • Khoản vay lên đến 30.000.000 đồng
  • Tự động hóa quy trình thẩm định, duyệt vay chỉ trong 60 phút
  • Khách hàng chỉ cần chuẩn bị duy nhất CMND
  • Lãi suất ưu đãi 4%/ tháng
  • Giải ngân linh hoạt thông qua tài khoản ngân hàng

2/ Các sản phẩm vay của Aizen Credit

  • Vay nhanh không cung cấp chứng minh thu nhập

3/ Hướng dẫn tạo code bán hàng

4/ Thông tin sản phẩm và quy trình bán hàng

  • Hướng dẫn quy trình bán hàng

5/ Quy định và hình thức xử lý về Nợ xấu khách hàng (Del) 

5.1/ Quy định tạm giữ

Sales sẽ bị tạm giữ hoa hồng trong trường hợp tỷ lệ FPD10 > 7%. MFast sẽ hoàn trả lại Sales khi tỷ lệ vi phạm trở lại mức cho phép.

2/ Quy định cắt nghiệp vụ

MFast sẽ cắt nghiệp vụ bán hàng Aizen trong trường hợp tỷ lệ FPD10 > 10%

Cách xác định Del FPD10 như sau:

%FPD10 = Hồ sơ vi phạm FPD10 / (Hồ sơ vi phạm FPD10 + Hồ sơ thỏa FPD10)

Chú thích:

  • Hồ sơ vi phạm FPD10: Là hồ sơ thanh toán trễ 10 ngày so với kỳ thanh toán đầu

Chúc các bạn thành công !