Sản phẩm bảo hiểm tai nạn

MFAST kết hợp với Global Care để phân phối sản phẩm Bảo hiểm Tai Nạn Cá Nhân với 3 dòng sản phẩm:

  • Gói 1: Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng lên đến 100.000.000 Đồng
  • Gói 2: Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng lên đến 50.000.000 Đồng
  • Gói 3: Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng lên đến 30.000.000 Đồng

Bảo Hiểm Tai Nạn bảo vệ cho khách hàng trong các phạm vi sau:

  1. Tử vong/ mất tích do tai nạn
  2. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
  3. Thương tật bộ phận vĩnh viễn (Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật)
  4. Thương tật bộ phận tạm thời (Chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật)

Chi tiết thông tin sản phẩm: Xem tại đây