Loading...
Tại sao phải liên kết tài khoản ngân hàng trên CareFast?

Hoa hồng bạn kiếm được từ CareFast sẽ được chuyển lên ví tích lũy ngay lập tức trên mỗi giao dịch bán hàng thành công

Tiền trên ví tích lũy bạn có thể sử dụng để mua sắm các sản phẩm ưu đãi trên CareFast hoặc bạn có thể liên kết tài khoản ngân hàng cá nhân để rút tiền về từ ví tích lũy

Bạn có thể xem thêm tại Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng trên CareFast