Tạm dừng dự án Aizen Credit

Sau thời gian đánh giá về Dự án Aizen, các vấn đề bất cập về quy trình xử lý hồ sơ trong thời gian qua vẫn chưa được xử lý, và đáp ứng được nhu cầu của Sale. MFast sẽ thông báo cho các bạn khi dự án được mở lại nhé!

Các bạn tư vấn các sản phẩm khác cho khách hàng, tham khảo thêm tại: https://www.mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Tham khảo bảng tỷ lệ ra loan các sản phẩm khác:

Các bạn cập nhật thông tin!