Tam dừng lên hồ sơ dự án Aizen Credit

MFast xin thông báo, vì lỗi kết nối giữa 2 bên vẫn chưa được xử lý xong dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ chậm hơn thời gian đã thông báo. Vì vậy, MFast xin tạm dừng lên hồ sơ mới dự án Aizen Credit để xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh.

Các bạn tiếp tục theo dõi trạng thái các hồ sơ đã nhập lên trước đó nhé!

MFast sẽ thông báo khi dự án quay trở lại. Mong các bạn thông cảm và hãy tiếp tục đồng hành cùng dự án trong thời gian tới nhé

Xin cảm ơn !