Loading...
Tạm dừng dự án Easy Credit

Nhằm nâng cấp và tăng cường sự ổn định, Easy Credit thông báo về việc tạm dừng dự án kể từ ngày 01/06/2022, để bảo trì hệ thống.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại.

Hãy tiếp tục bùng nổ cùng các dự án hiện tại và trong thời gian tới bạn nhé!

Tham khảo các sản phẩm tài chính tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

MFast xin cảm ơn!