Tạm dừng dự án $Nap

Với những hạn chế trong sản phẩm và quy trình bán hàng, MFast xin thông báo về việc tạm dừng dự án $NAP (FE Credit) kể từ ngày 01/06/2022, nhằm cải thiện quy trình bán hàng hiệu quả hơn.

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng dự án $Nap trong thời gian qua. Hãy tiếp tục bùng nổ cùng các dự án hiện tại và trong thời gian tới bạn nhé!

MFast xin cảm ơn!