Loading...
Tạm dừng triển khai dự án PTF

Sau một thời gian triển khai, dự án PTF đã đạt được kết quả ấn tượng, với việc doanh số dự án bùng nổ vượt chỉ tiêu đề ra, MFast xin thông báo tạm dừng dự án PTF từ ngày 10/06/2022

Đây cũng chính là thời gian để PTF nâng cấp hệ thống, quy trình tốt hơn. Dự kiến vào ngày 20/06/2022, Dự án sẽ quay lại trên MFast với nhiều đổi mới trong quy trình hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn nữa

Những hồ sơ được lên trước thời gian thông báo, vẫn xử lý theo quy trình bán hàng hiện tại

Cảm ơn các bạn đã cùng MFast đẩy mạnh dự án PTF thành công, MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi dự án được mở trở lại. Trong thời gian này các bạn tiếp tục đẩy mạnh các dự án bán hàng khác đang chạy trên MFast. Chi tiết bạn tham khảo tại: https://mfast.vn/san-pham-tai-chinh/

Các bạn cập nhật thông tin nhé!