Loading...
Tạm dừng giới thiệu mở tài khoản trực tuyến OCB Omni

MFast xin thông báo, từ ngày 30/03/2022, OCB sẽ tiến hành bảo trì hệ thống. Trong thời gian này, để không bị ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng cũng như về việc ghi nhận hoa hồng cho người dùng, các bạn lưu ý không giới thiệu khách hàng mở tài khoản ngân hàng Omni OCB

Lưu ý: Đối với khách hàng đã định danh thành công, Các bạn vui lòng hướng dẫn Khách hàng thực hiện giao dịch tối thiểu 20.000 VNĐ chậm nhất trong ngày 29/03/2022 để được ghi nhận hoa hồng.

Dự kiến thời gian hoàn tất bảo trì vào ngày 11/04/2022, MFast sẽ thông báo ngay đến các bạn khi dự án được mở trở lại

Các bạn cập nhật thông tin nhé!