Loading...
Tạm dừng giới thiệu mở tài khoản trực tuyến Omni OCB

MFast xin thông báo, từ 18h00 ngày 31/12/2021, OCB sẽ tiến hành bảo trì hệ thống. Trong thời gian này, để không bị ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng cũng như về việc ghi nhận hoa hồng cho người dùng, các bạn lưu ý không giới thiệu khách hàng mở tài khoản ngân hàng Omni OCB

MFast sẽ thông báo ngay đến các bạn khi dự án được mở trở lại

Các bạn cập nhật thông tin nhé!