Loading...
Tạm dừng mở tài khoản CIMB Bank trên MFast

Nhằm chuẩn bị ra mắt dự án độc quyền giới thiệu khách hàng mở tài khoản CIMB Bank. MFast thông báo tạm ẩn mở tài khoản CIMB Bank trên MFast theo luồng đăng ký cũ

MFast sẽ thông báo đến bạn ngay khi triển khai dự án CIMB Bank theo luồng giới thiệu mới. Cùng chuẩn bị và bùng nổ cùng dự án mới bạn nhé

Các bạn cập nhật thông tin!