Tạm dừng giới thiệu mở tài khoản trực tuyến TNEX MSB đến ngày 1/4/2022

MFast xin thông báo, từ 23h00 ngày 27/03/2022, TNex sẽ tiến hành bảo trì hệ thống. Trong thời gian này, để không bị ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng cũng như về việc ghi nhận hoa hồng cho người dùng, các bạn lưu ý không giới thiệu khách hàng mở tài khoản ngân hàng TNex MSB.

Dự kiến TNex sẽ hoàn tất bảo trì vào ngày 01/04/2022 và MFast sẽ thông báo ngay đến các bạn khi dự án được mở trở lại.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!