Loading...
Tạm dừng một số phương thức khi thanh toán tiện ích thu hộ trên MFast

MFast thông báo về việc tạm dừng phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, ví VN Pay, ví MoMo đối với các dịch vụ, tiện ích thu hộ sau:

  • Thanh toán khoản vay
  • Vé xe khách
  • Hóa đơn điện, nước, truyền hình cáp

Các tiện ích trên người dùng sẽ thanh toán bằng ví tích lũy hoặc thẻ ATM

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với các dịch vụ, tiện ích nêu trên. Đối với các dịch vụ, sản phẩm khác trên MFast vẫn hiển thị đầy đủ các phương thức thanh toán sẵn có.

Các bạn cập nhật thông tin nhé!